2% Z DANE – vopred ĎAKUJEME

Blíži sa čas daňového priznania, darujte 2 % z dane z príjmu a môžme spoločne pomôcť meniť život k lepšiemu..a za to Vám vopred ĎAKUJEME…

Tlačivá pre darovanie 2% z dane:

tlacivo_vyhlasenie o preukazani 2% z dane 2018

 

Iba dve percentá… Až dve percentá… Tak málo a predsa tak veľa. Dve percentá, ktoré dokážu meniť život k lepšiemu, dve percentá, vďaka ktorým dokážeme napĺňať naše ciele. Tie ciele sú zdravému človeku neraz vzdialené. Chceme pomáhať a pomáhame žiť plnohodnotným životom. Pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. Nik z nás si nemôže byť istý, či tú pomoc nebude potrebovať už zajtra. Chceme pomáhať a pomáhame i deťom.

Zo získaných financií budú:

  • zakúpené cvičebné pomôcky do základných a materských škôl (fit lopty a cvičebné podložky),
  • spinálne stoličky a stoly do základných škôl,
  • zabezpečené natáčanie cvičebného DVD pre deti v materských a základných školách,
  • technicky zabezpečené vyšetrenie detí na ochorenia chrbtice,
  • zaškolenie telocvikárov v oblasti cvičebných zostáv pre deti,
  • zakúpenie LCD televízorov na chodby základných škôl zapojených do projektu,
  • pre dospelých zrealizovanie edukačné kurzy v oblasti starostlivosti o chrbticu
  • príprava a tlač odborných letákov o ochorení chrbtice,
  • vydanie a tlač brožúr s odbornými radami pri podávaní žiadosti o ZŤP….

 

Správnym prístupom, prevenciou, či názornými ukážkami dokážeme zabrániť tomu, aby sa o pár rokov potýkali s navlas rovnakými zdravotnými problémami. Sme šťastní, že aj vďaka Vám sa nám to darí. Sme šťastní a hrdí. Za našimi skutkami, aktivitami, za našou prácou totiž stojíte vy všetci, ktorým zdravie nie je ľahostajné, vy všetci, ktorí nás podporujete. Za to Vám patrí úctivá a veľká vďaka…

O darovaní 2% z dane pre našu organizáciu sa informujte na e-maily: info@zdravachrbtica.sk alebo na telefónom čísle 0918 149 068.