Cvičenie s druhákmi v Liptovskom Mikuláši

17. 5. 2018, 12:29 | Publikoval |

Dňa 8.5.2018 sme v rámci kontrolného dňa navštívili Liptovský Mikuláš. Na ZŠ a MŠ Okoličninska sme odcvičili dve vyučovacie hodiny s 3.A a s 3.B. Žiaci oboch tried zvládli zdravotné cvičenia na jednotku. Zopakovali sme si ako v školskej lavici a doma pri počítači správne sedieť a ako majú udržiavať správny stoj, čím si podporia udržať zdravý chrbátik.
Ukážku z cvičenia uvádzame v prílohe.

8 6 5 4 2 1 9