Cvičenie v Považskej Bystrici

14. 3. 2018, 20:57 | Publikoval |

Tento týždeň sme s projektom Zdravý chrbátik realizovali zdravotné cvičenia v Považskej Bystrici. Zdravotné cvičenie bolo ukázané druhákom na ZŠ Nemocničná, ktorá je našou pilotnou školou v okrese. Zdravotné cvičenia sme si zacvičili s deťmi, ktoré sme minulý školský rok vyšetrili. Druháci zdravotné cvičenia odcvičili na jednotku. Ovládali správne cvičiace poly, správne dýchanie a bez chýb odcvičili aj kompletnú zostavu zdravotných cvičení. Správny sed si žiaci pamätali z minulého školského roku, takže si ho stačilo len v krátkosti zopakovať. Za takéto príjemné cvičenie a výbornú prácu s deťmi patrí vďaka ich triednej učiteľke, ktorá zdravotné cvičenia cvičí s deťmi pravidelne.

Okrem cvičenia s druhákmi, sme v poobedných hodinách absolvovali zdravotné cvičenia s prvákmi, ktorí chodia na športový krúžok. Okrem nových prvákov cvičenia sa zúčastnili aj pani učiteľky prvého stupňa, ktoré mali záujem zopakovať si zostavu a pozrieť si jej nácvik s deťmi.

Keďže sa v Považskej Bystrici na ZŠ Nemocničná takto intenzívne venujú zdravotnému cvičeniu s deťmi, pevne veríme, že spoločnými silami podporíme  zdravý vývin držania tela a chrbtice detí aj na tejto škole.

3 5 6 4 2 8 9 7 10