Kontrolný deň v Dolnom Kubíne

6. 4. 2018, 19:41 | Publikoval |

ZŠ Martina Kukučína je pilotnou školu, kde sme ešte v roku 2016 zahájili projekt Zdravý chrbátik. Na kontrolnom dni sme boli už druhý krát a zase raz sme mali príjemné uvítanie a príjemné cvičenie v dvoch triedach.

Obe vyučovacie hodiny sme realizovali s fitloptami a žiaci to zvládli výborne. Naše zdravotné cvičenia poznali a fitlopty na hodinách telesnej výchovy pravidelne využívajú, za čo patrí vďaka pedagógom, ktorí deti vedú k zdravému životnému štýlu.

Teší nás, že sa aj na ďalšej škole venujú zdravotnému cvičeniu.

2 3 4 5 6 7 8 9 10