Mám nárok na parkovací preukaz a aké poskytuje výhody?

2. 7. 2013, 10:51 | Publikoval |

O tom, či máte nárok na parkovací preukaz rozhodne posudkový lekár Úradu práce po podaní žiadosti o jeho vydanie. Úrad práce v súčasnosti vydáva už „európske“ parkovacie preukazy, na ktorých je nalepená fotografia majiteľa, čo v praxi znamená že „výhody“ vyplývajúce z používania tohto preukazu môže využívať každý automobil, v ktorom sa vezie osoba ZŤP. Výhody parkovacieho preukazu: cit z príslušného zákona:“ Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) a vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.“

parkovací preukaz