Mám nárok na ZŤP preukaz a ako ho vybavím?

14. 4. 2013, 10:54 | Publikoval |

ZŤP so sprievodcom

Nárok na preukaz ZŤP majú občania s mierou funkčnej poruchy vyššou ako 50%. Mieru funkčnej poruchy stanový posudkový lekár po podaní žiadosti v kancelárii príslušného Úradu práce, ktorá má túto agendu na starosti. Upozornenie: Percentá „udelené“ na Úrade práce nemajú nič spoločné s percentami, ktoré stanovia posudkové komisie Sociálnej poisťovne pri vybavovaní Invalidného dôchodku /ďalej len ID/. Samotné vybavenie preukazu spočíva v podaní žiadosti, doplnení tlačív, doplnení zdravotných záznamov. Nasmeruje Vás bude pracovník Úradu práce pri prvotnom spisovaní žiadosti. Bežnou praxou je, že posudková komisia zasadne bez Vás a poštou Vám príde iba vyrozumenie, či už kladné, alebo záporné. Zo zákona však máte nárok /pokiaľ o to pri podávaní žiadosti písomne požiadate/, aby ste boli na danú posudkovú komisiu predvolaný/á.  V prípade, že Vaša žiadosť nebude schválená, Vašim opravným prostriedkom je v takomto prípade odvolanie. Odvolanie rieši následne iná pobočka. Mnoho žiadostí bolo vybavených kladne až v odvolacom konaní a preto určite má zmysel dožadovať sa Vašich práv. V prípade záujmu o konkrétnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej poradne.