Projekt zdravá chrbtica

Vízia a poslanie

Poslaním tohto projektu je poskytnúť laickej verejnosti informácie v oblasti ochorení chrbtice, vysvetliť odborné výrazy a pomenovania, s ktorými sa stretávate pri návšteve lekára, poskytnúť pomoc cez telefón v neočakávaných situáciách, odborné poradenstvo v prípade podstúpenia operácie chrbtice, pomoc v prípade úrazu alebo iných foriem ochorenia chrbtice.

Jednou z ďalších vízií projektu Zdravá chrbtica je prevencia. Keďže sa chrbtica vyvíja od narodenia, je potrebné začať s prevenciou už u detí. Už deti treba naučiť, ako sa majú o svoj chrbát starať, ako správne sedieť, ako správne cvičiť, a tým predísť ochoreniam chrbtice v neskoršom veku.

Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou činností občianskeho združenia Za zdravší život je použitie získaných finančných prostriedkov na zakúpenie cvičebných pomôcok pre rôzne zdravotné zariadenia a inštitúcie.