Realizácia projektu Zdravý chrbátik na školách r. 2017