Realizácia Projektu Zdravý chrbátik na školách za rok 2016