O nás

robert-rusnakSpoločná myšlienka, spoločný údel, spoločné úsilie, spoločný cieľ …

Pohnútky, ktoré ma viedli k založeniu občianskeho združenia majú dve roviny. Tá teoretická vyviera z mojej praxe neurochirurga, kde sa dennodenne stretávam s boľavým údelom čoraz väčšej skupiny ľudí. Tá praktická rovina pramení vo viere, že žiadny stav nie je konečný a tak, ako prevencia zabezpečí zdravému človeku plnohodnotný život, správny prístup k samému sebe vráti do bežného života i človeka s poškodeným zdravím…

Na trhu s bolesťou chýbajú predovšetkým informácie a preto praktické i odborné rady, názorné ukážky, prevenčné projekty, poradenstvo v oblasti ZŤP legislatívy, to je to čo vám mienim ponúknuť. Sú to len čriepky mozaiky, na konci ktorej stoja výsledky ako Zdravé deti, Plnohodnotný život, Menej boľavá chrbtica, či mnohé ďalšie …

Aktívne preto spolu so svojim tímom ľudí vstupujeme na pôdu nemocničného prostredia, aktívne vstupujeme na pôdu školských tried, aktívne komunikujeme s každým, kto našu pomoc potrebuje aj napriek tomu, že sme si vedomí dlhej cesty. Na jej konci však stoja výsledky, ktoré nás ženú vpred.

… a preto dovoľte mi privítať vás na našich stránkach. Sme tu pre vás …

doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., predseda OZ Za zdravší život

 

Odborní garanti projektu Zdravý chrbátik

Doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. – hlavný odborný garant projektu,kontakt: info@zdravachrbtica.sk

Mgr. Marína Kolarová – odborný garant pre oblasť fyzioterapie, kontakt: 0915 580 090, marina.kolarova@zdravachrbtica.sk

PaedDr. Ivica Ondrušková,PhD. – odborný garant pre oblasť predškolskej pedagogiky

Mgr. Zuzana Hrčková – manager občianskeho združenia, kontakt: 0918 149 068, info@zdravachrbtica.sk

 

Kontakt

Sídlo združenia a fakturačná adresa:

Občianske združenie Za zdravší život
Komárnická 11, 821 03 Bratislava 2
IČO: 42255171
Tel: 0918 149 068
E-mail: info@zdravachrbtica.sk

Adresa pre doručovanie pošty a tovaru:
Občianske združenie Za zdravší život
Plavisko 107, 034 01 Ružomberok

Platobné spojenie:
Číslo účtu: 2927864532/1100
Tatra Banka