Objednávka brožúry

brozury-theme-img

Zdravotné cviky pre deti predškolského veku

Objednajte si našu novú brožúru Zdravotné cviky pre deti predškolského veku.

Kolektív autorov: MUDr. Róbert Rusnák, PhD.Mgr. Marína SrpoňováPaedDr. Ivica OndruškováPhD., Mgr. Zuzana Hrčková

Príručka obsahuje: obe cvičebné zostavy jednotlivé rozloženie ich správne prevedenie a chyby pri cvičení, odborné rady, stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, psychohygienické zásady a cvičebné DVD.

Príručka slúži ako pomôcka pre pedagógov v materských školách na hodiny telesnej výchovy. Príručka vznikla za finančnej pomoci MONDI SCP.

Cena príručky 15 € + 2,50 € poštovné za 1ks a 3 € za 2ks a viac.

 

Zdravotné cviky pre deti školského veku – metodická príručka

Príručka obsahuje: cvičebnú zostavu ich jednotlivé rozloženie, ich správne prevedenie a chyby pri cvičení, odborné rady, zásady pri cvičení a cvičebné DVD.

Cena príručky s DVD 15 €

 

Zdravotné cvičenia pre seniorov – metodická príručka

Príručka obsahuje: 2 cvičebné zostavy ich správne prevedenie a chyby pri cvičení, kedy je nevhodné cviky cvičiť, odborné rady a zásady pri cvičení seniorov. Príručka je vhodná pre seniorov, ale aj pre fyzioterapeutov, ktorí sa venujú cvičeniu so seniormi. Cvičenia sú vhodné pre aktívnejších ale aj pre menej aktívnejších seniorov.

Príručka obsahuje aj DVD s cvičebnými zostavami

Cena príručky s DVD 15 €

 

Meno a priezvisko: *
Ulica a číslo: *
Mesto / obec: *
PSČ: *
Telefón:
Email: *

Cviky pre deti predškolského veku - zimná zostava:
Cviky pre deti školského veku:
Cvičenia pre seniorov:
Zdravotné cvičenie pre deti školského veku s expanderom:
Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku - jarná zostava:

Poznámka: