Okres Partizánske ako posledný zapojený v školskom roku 2016/2017

10. 8. 2017, 20:12 | Publikoval |

Začiatkom mesiaca jún 06.06.2017 sme ako posledné školy v školskom roku 2016/2017 navštívili s preventívnym projektom  Zdravý chrbátik určeným pre deti,  základnú školu Radovana Kaufmana v Partizánskom.

Na začiatku občianske združenie OZ Za zdravší život darovalo základnej škole, ktorá sa stala zároveň pilotnou školou v okrese, cvičebné pomôcky pre deti, ako fitlopty a dynamické podložky na sedenie. U vybraných detí sa vykonali vstupné vyšetrenie chrbtice.

Za účasti fyzioterapeutky Mgr. Maríny Kolarovej, na samotnej škole prebiehala edukácia učiteľov z 6-tich mestských  základných škôl z okresu Partizánske, kde im bola prezentovaná odborná teoretická časť, ako aj praktický nácvik cvičení, ktoré následne môžu aplikovať vo svojich školách pre samotné deti. Vďaka špeciálnym cvičebných zostavám sa podporujú správne návyky v držaní tela a v starostlivosti o chrbticu.

Touto cestou by sme chceli samotným deťom a učiteľom popriať krásne prázdniny a tešíme sa s projektom v novom školskom roku:-)

IMG_20170606_1051300

IMG_20170606_1049434

IMG_20170606_1057485

IMG_20170606_1028344

IMG_20170606_1112350

IMG_20170606_1200017

IMG_20170606_1200380