Pozvánka na stretnutie pre seniorov v Ružomberku

29. 11. 2018, 10:30 | Publikoval |

OZ za zdravší život, v spolupráci so Združením Senior v Ružomberku, 

organizuje

 

STRETNUTIE PRE SENIOROV

 

Miesto Konania: Združenie Senior Ružomberok, Mayere 13, Ružomberok

Deň: 3.12.2018 (pondelok)

Čas: 14:00

Téma školenia: Možnosti pohybových aktivít pre seniorov v Ružomberku, ukážka cvičebnej zostavy zdravotných cvičení pre seniorov pod vedením fyzioterapeuta.

Odborný garant: doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.

Lektor: Mgr. Marina Kolarová (fyzioterapeuta) a Bc. Radka Komárová (fyzioterapeut)

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.