Pred Veľkonočnými prázdninami v Bratislave

28. 3. 2018, 15:54 | Publikoval |

S projektom Zdravý chrbátik sme boli na kontrolnom dni v hlavnom meste. Našou pilotnou školou V Bratislave je ZŠ Jelenia, kde sme projekt predstavili učiteľom pred dvoma rokmi. Na kontrolnom dni sme si zacvičili so všetkými žiakmi prvého stupňa. Zdravotné cvičenia sa cvičili v učebniach a v malej telocvični, nacvičili sme si správny sed a stoj. Cvičili s nami nielen žiaci, ale aj učitelia a prezradili nám, že budú  naše cvičenia cvičievať každý deň, aby prispeli k formovaniu zdravého chrbátika u detí.

Sme radi, že aj na tejto škole nám pedagógovia pomôžu s dosiahnutím nášho hlavného cieľa a to je podpora držania tela, chrbtice a zdravia u detí.

11 8 9 1 7 10 6 5 4 3