Prezentácia výsledkov z Projektu Zdravý chrbátik na Medzinárodnej konferencii v Poľsku

8. 2. 2018, 13:48 | Publikoval |

V dňoch 8.-9.2.2018 sa v Poľsku v Rzeszowe koná X. medzinárodná rehabilitačná konferencia s názvom: Potrzeby i Standardy Wspóloczesnej Rahabilitacji. Na tejto konferencii sa odprezentujú naše priebežné výsledky hodnotenia držania tela a chrbtice u detí.

Z 311 žiakov prvého ročníka, ktorých držanie tela sme v minulom školskom roku hodnotili, viac ako 50% malo chybné držanie tela. Žiaci prvého ročníka mali najkritickejšie držanie ramien a lopatiek, kde poruchy (odstávanie lopatiek, predsunutie ramien a asymetrické postavenia) boli vyhodnotené u viacej ako 80% sledovaných detí. Ploché nohy malo 65% prvákov. Viac ako 40%prvákov malo nesprávne postavenie panvy a hlavy.  Patologické zväčšenie – zvýraznenie zakrivení chrbtice (hyperlordózu a hyperkyfózu) malo viacej ako 30% sledovaných detí. Vyskytli sa aj deformity chrbtice vo frontálnej rovine, kde skoliotické zakrivenie bolo prítomné u 13% .

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://zdravachrbtica.sk/prezentacia-vysledkov-z-projektu-zdravy-chrbatik-na-medzinarodnej-konferencii-v-polsku/medzinarodna-konferencia_rzeszow_2018/