Edukačné školenie pre pedagógov materských škôl v Ružomberku

10. 4. 2018, 19:54 | Publikoval |

Dnes 10.04.2018 občianske združenie Za Zdravší v spolupráci s predstaviteľmi Oddelenia školstva a športu mesta Ružomberok PaedDr. Jankou Lokajovou a Mgr. Ingrid Pavlinskou  a s riaditeľkou MŠ Bystrická cesta PaedDr. Ivicou Ondruškovou, PhD., zorganizovalo edukačné školenie pre pedagógov materských škôl. Pedagógom bola predstavená naša nová zostava zdravotných cvičení pre deti predškolského veku 5-6 rokov. Zostava je súčasťou projektu Zdravý chrbátik, ktorého odborným garantom je doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. Na koncepcii zostavy, okrem doc. MUDr. Róberta Rusnáka,  PhD., sa podieľal aj kolektív autorov v zložení: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD. ktorá je odbornou garantkou pre oblasť predškolskej pedagogiky, Mgr. Marina Kolarová – fyzioterapeut a PhDr. Zuzana Hrčková, vedúca sestra neurochirurgickej kliniky ÚVN a manažérka projektu.

Školenia sa zúčastnilo 14 pedagógov z okresu Ružomberok a to z nasledovných materských škôl: MŠ Hrabovská cesta, ZŠ a MŠ Lúčky, ZŠ a MŠ Liptovská Lúžna, MŠ Za dráhou, MŠ Hrboltová, MŠ Š. Moyzesa, MŠ Riadok a MŠ A. Bernoláka. Učiteľky si pozreli názornú ukážku zdravotných cvičení s jarnou tematikou, ktorú predviedli predškoláci z MŠ Bystrická, kde toto školenie bolo zorganizované. Zostavu spolu s pani učiteľkami nacvičovala Mgr. Janka Hlačinová. Následne lektorky PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD. a Mgr. Marina Kolarová predniesli zúčastneným pani učiteľkám problematiku držania tela  a deformít chrbtice u detí v predškolskom veku a uviedli možnosti ich nápravy pomocou zdravotných cvičení.

Každá zúčastnená materská škola dostala od OZ Za zdravší život ako darček DVD s jarnou tematikou. Tieto materské školy v priebehu školského roku navštívia naše kolegyne a pomôžu pani učiteľkám s nácvikom zdravotných cvičení, aby spoločnými silami podporili zdravý vývin chrbtice u detí.

1 3 4 6 5 7 8 9