Reedukačné školenie v Ružomberku

17. 9. 2018, 17:51 | Publikoval |

OZ Za zdravší život a Oddelenie školstva a športu mesta Ružomberok zorganizovali dňa 17.9.2018 na Základnej škole Klačno v Ružomberku reedukačné školenie pre učiteľov prvého stupňa základných škôl. Školenia sa zúčastnilo 27 pedagógov z  12 škôl z celého okresu.

Školenie otvoril predseda občianskeho združenia doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., ktorý informoval pedagógov o nepriaznivom stave chrbtice u čoraz mladších generácií a o následkoch, ktoré deformity chrbtice spôsobujú. Zároveň apeloval na nepriaznivú situáciu v počte detí s deformitami chrbtice a s chybným držaním tela. Organizačné pokyny spojené s pokračovaním projektu na školách poskytla PhDr. Zuzana Hrčková, manažérka projektu. Teoretickú časť projektu zameranú na preventívny program projektu “Zdravý chrbátik” odprezentovala Mgr. Marina Kolarová, fyzioterapeutka a odborný garant projektu v oblasti rehabilitácie. Učiteľom bola odprezentovaná nová cvičebná zostava zdravotných cvičení, rozoberali sa príčiny porúch držania tela, ich následky a možnosť predchádzania deformít chrbtice aplikáciou zdravotných cvičení na hodinách telesnej výchovy. Dôraz sa kládol na uplatňovanie správneho sedu detí v školskej lavici, v domácom prostredí pri zobrazovacej jednotky a potreba edukácie detí a ich rodičov o zdravom vývine chrbtice a pohybového aparátu.

V druhej časti školenia si učitelia zacvičili naše nové zdravotné cvičenia s expandrom – elastickou gumou, po vedím Mgr. Janky Hlačinovej.

Každá zúčastnená škola dostala od nášho Občianského združenia ako darček DVD a metodickú príručku so všetkými zdravotnými cvičeniami, ktoré boli na školení predstavené. Takýmto spôsobom chceme uľahčiť prácu pedagógom a podpiť správny vývin držania tela a chrbtice u detí.

Za organizovanie školenia a podporu nášho projektu chceme poďakovať Mgr. Ingrid Pavlinskej, referentke pre základné školy v Ružomberku .1 2 4 5 6 7 8 9nutie priestorov na školenie.