Stretnutie so seniormi

5. 12. 2018, 14:39 | Publikoval |

Dňa 3.12.2018 OZ Za zdravší život v spolupráci so Združením Senior v Ružomberku, zorganizovalo prednášku pre seniorov. Prednáške sa zúčastnilo 60 seniorov. Cieľom prednáške bolo informovať seniorov o pohybových aktivitách a zdravotných cvičeniach, ktoré sú vhodné vyššom veku a ktoré podporujú tzv. zdravé starnutie. Po odprezentovaní teórie sme našim seniorom ukázali pár cvikov, aby si vedeli predstaviť ako spomenuté zdravotné cvičenie vyzerá. Pár odvážlivcov si , aj napriek stiesneným priestorom v ich klube, zacvičilo spolu s nami. Úprimne veríme, že sa nám podarilo osloviť čo najviac dôchodcov a v novom roku sa tak budeme môcť pravidelne stretávať na cvičeniach ktoré pre seniorov plánujeme aplikovať v Ružomberku.

Pánovi predsedovi Jánovi Binderovi, ktorý nám stretnutie pomohol zorganizovať, sme odovzdali 10 DVD s cvičeniami pre seniorov a 14 brožúr s cvičeniami pre seniorov, aby si, aj počas spoločných stretnutí, prípadne v domácom prostredí, mohli cvičenia zopakovať. Pánovi Binderovi ďakujeme za pomoc s organizáciou stretnutia a za podporu nášho projektu.

IMG-5066IMG-5070IMG-5072IMG-5085IMG-5088IMG-5083IMG-5082