TV Reportáž: Aké sú zdravé chrbátiky v Banskej Štiavnici?

5. 3. 2017, 17:27 | Publikoval |

V mesiaci február (14.02.2017)  Občianske združenie “Za zdravší život” s projektom “Zdravý chrbátik” navštívilo mesto Banská Štiavnica aby skontrolovali chrbátiky žiakom základných škôl (ZŠ Jozefa Kollára).

Reportáž od 2:20 minúty:

Zdroj: VioTV