O chrbtici

cinsky-vratChrbtica ako základný prvok funkčnej pohybovej sústavy ľudského tela má pre náš život neodmysliteľnú úlohu.

Základnou stavebnou jednotkou je stavec. Stavec sa skladá z tela, oblúku stavca a výbežkov. Stavce sú navzájom spojené medzistavcovými platničkami.

Medzistavcová platnička je pružná chrupavka, ktorá plní tlmiacu funkciu medzi stavcami.

Chrbtica plní viaceré významné funkcie – statickú, dynamickú a ochrannú.

Úlohou statickej funkcie chrbtice je udržiavanie rovnováhy, čo je zabezpečené anatomickým zakrivením chrbtice, úlohou dynamickej funkcie je globálna schopnosť pohyblivosti ako takej, úlohou ochrannej funkcie je chrániť miechu.