Ochorenia

Degeneratívne

Táto forma ochorenia je jedným z najčastejších ochorení chrbtice, k najrozšírenejším patrí ochorenie medzistavcovej platničky.

Krčná chrbtica

Základnou funkciou tejto časti chrbtice je spojenie lebky a horných končatín ľudského tela. Zvyčajnými príznakmi degeneratívneho ochorenia chrbtice sú bolesti krčnej oblasti spojené s bolesťou zátylku hlavy, oblasti ramien, rúk, tŕpnutím prstov alebo so zníženou citlivosťou prstov.

Hrudná chrbtica

Zohráva významnú úlohu pri tvorbe hrudného koša. Spája rebrá a tvorí ochranu pre pľúca. Najčastejšími príznakmi je tupá, vŕtavá alebo nárazová bolesť v medzi- či podlopatkovej oblasti.

Drieková chrbtica

Pomocou driekovej chrbtice sme schopní vykonať rotácie, sedieť, predkláňať a zakláňať sa. Bežnými príznakmi je bolesť v krížoch, vystreľovanie ostrej bolesti do oblasti kostrče, nôh, mravčenie, necitlivosť končatín, poruchy hybnosti dolných končatín.

Krížová chrbtica a kostrč

Krížové stavce sú zrastené spolu do krížovej kosti, ktorá má tvar trojuholníka. Kostrč je anatomické ukončenie chrbtice, stavce kostrče sú zrastené spolu. Ochorenie sa prejavuje bolesťou a tŕpnutím v oblasti konečníka.

viac informácií »

 

Traumatologické

Vznikajú náhle, sú spôsobené úrazom, pádom, autonehodou alebo osteoporózou.

Zlomeniny

Pri zlomeninách môže dôjsť k prasknutiu tela stavca, odlomeniu výbežkov alebo oblúka stavca, pričom tento výbežok vyvíja tlak na spinálny kanál. Následkom toho nastáva prudká bolesť v oblasti zlomeniny, náhla porucha hybnosti až úplna nehybnosť.

Poranenie miechy

Tento typ poranenia nastáva pri zlomeninách, pričom dochádza k prerušeniu miechy, najčastejšie úlomkom niektorej časti stavca. Medzi ďalšie poranenia patria otrasy a pomliaždenia miechy. Prejavom poranenia miechy je porucha úplnej citlivosti poškodenej oblasti.

viac informácií »

 

Onkologické

Patria sem nádorové ochorenia chrbtice a miechy.

Nezhubné (benígne) nádorové ochorenie

Vznikajú na povrchu kože, v podkoží, v tkanive, v svaloch a v kostiach. Rozlišujeme niekoľko typov. Každý typ závisí od druhu buniek, z ktorých vznikol. Tieto nádory sú dobre ohraničené od ostatného zdravého tkaniva, nemetastázujú, pomaly rastú a ich bunky majú normálny tvar. Aj napriek tomu, že si toto ochorenie vyžaduje správnu diagnostiku a liečbu, po histologickom potvrdení nie je potrebná onkologická liečba, iba pravidelné sledovanie. Myslieť si, že benígny nádor je úplne neškodný, nie je správne. Aj takýto nádor pri nepriaznivom umiestnení (napr. v chrbticovom kanáli) môže vyvolať fatálne zmeny, ktoré vedú k úmrtiu pacienta. V niektorých prípadoch sa môže pôvodne benígny nádor malígne zvrhnúť (malignizovať).

Zhubné (malígne) nádorové ochorenie

Zhubné nádory môžu vznikať z rôznych buniek, nemajú ohraničený rast (rastú do širokého prostredia), ich rast je pomerne rýchly, vytvárajú metastázy a tvar ich buniek je atypický. Liečba maligného ochorenia chrbtice a miechy si vyžaduje náročnú operačnú a pooperačnú onkologickú liečbu.

viac informácií »