Degeneratívne ochorenia

Ochorenie chrbtice sa považuje za civilizačnú formu ochorenia, ktorým trpí približne 80 % populácie, spôsobujúce druhú najvyššiu príčinu práceneschopnosti a invalidity.

 

Degeneratívne

Za najpodstatnejšie faktory zmien v oblasti krčnej, driekovej, ale aj hrudnej chrbtice sú považované najmä postupne sa zhoršujúci spôsob a stupeň výživy tkaniva platničky, obmedzený pohyb, nefyziologické držanie tela v neprimeraných polohách, telesná hmotnosť, dlhodobé sedenie.

deg1

Medzistavcová platnička

Jej funkciou je vytvoriť spojenie medzi kostenými časťami osového aparátu a umožniť tak plniť viaceré z fyziologických a mechanických funkcií chrbtice.

Platničku tvoria tri základné komponenty

Centrálne hlienové jadro, obklopené fibróznym prstencom a krycie doštičky, ktoré sú lokalizované na prednej a zadnej ploche platničky.

 

Stavec

Skladá sa z tela, oblúka a výbežkov. Stavce sú navzájom na seba naukladané, tak vytvoria jeden celok. Otvory ohraničené oblúkom vytvárajú dutý kostený kanál, cez ktorý prechádza miecha.

 

Patofyziológia

Degeneračný proces ochorenia chrbtice

Proces degenerácie chrbtice je jav prirodzený, spojený s genetickým zadefinovaním starnutia všetkých korelujúcich štruktúr. Je zložité definovať, ktorý dej je prirodzené starnutie a ktorý patologická degenerácia. Proces poškodzovania prechádza postupne viacerými štádiami.

Starnutím sa postupne znižuje výmena živín, tým sa mení zloženie platničky. Postupne sa znižuje množstvo vody v jadre tzn. „vysychá“, znižuje sa jej elasticita a funkciu preberá väzivový prstenec. Následne v tomto prostredí vznikajú rôzne veľké trhliny, štrbiny a dochádza k zníženiu mechanickej odolnosti platničky. Dôsledkom tohto deja je protrúzia či herniácia.

 

Typy ochorení platničky

Degenerácia medzistavcovej platničky (degenerativ disc disease – DDD): dochádza k nej, keď sa medzistavcové platničky opotrebujú či porania; spôsobuje bolesť alebo obmedzuje v denných aktivitách.

deg2

Hernia disku

Proces, pri ktorom sa mikrotraumatickými pohybmi a zaťažovaním obal medzistavcovej platničky začne trhať alebo praskne. Ak nastane vyklenutie vnútornej tekutiny s neporušením obalov, ide o protrúziu disku. V prípade uvoľnenia degenerovanej časti platničky, jej prieniku do miechovej oblasti a tlaku na nervové štruktúry, ide o extrúziu disku.

Skolióza

Nastáva v prípade vykrivenia chrbtice a vytvorenia krivky v tvare S alebo C.

Stenóza chrbticového kanála

Nastáva zúžením priestorov miechy a nervov, ktoré sú zapríčinené vytečením, zmenšením hrúbky platničky alebo vznikom osteofytov, pričom dochádza k tlaku na tkanivá v chrbticovom kanáli.

Spondylóza

Je zapríčinená znížením medzistavcového priestoru, vznikom kostných výrastkov (osteofytov) na okraji platničky. Na základe tohto procesu nastávajú celkové zmeny štruktúry a stavby stavca.

deg3Spondylolistéza

Je proces, pri ktorom dochádza k narušeniu fyziologického tvaru chrbtice a súčasne k jej instabilite. Fyzickým aspektom je vykĺznutie stavca z pozície, pričom dochádza k posunu dvoch na seba nadväzujúcich stavcov. Tlakom na miešne korene v hornom priestore stavca dochádza k zvýrazneniu miery bolestivosti.