Traumatologické ochorenia

Príčiny traumatologických ochorení

traum1Príčin traumatologických ochorení môže byť viacero. Najčastejšie príčiny traumatických porúch chrbtice sú dopravné nehody, pracovné úrazy, šport, a aj osteoporóza, pri ktorých môže dôjsť k poraneniu tela stavca, izolovanému poraneniu medzistavcových platničiek, poraneniu väzov, poraneniu stavcov v kombinácii s poranením medzistavcových platničiek, poraneniu oblúkov a výbežkov, luxácii medzistavcových kĺbov alebo k rôznym kombináciám týchto poranení. Z prognostického hľadiska je teda pri týchto úrazoch veľmi dôležitá skorá diagnostika a správna indikácia liečby.

Medzi príznaky týchto ochorení patrí nemožnosť pohybu a ochabnutosť horných a dolných končatín, prípadne necitlivosť ochrnutých častí tela. Ďalšími príznakmi sú nedostatočné dýchanie (pri poranení krčneho stavca), zablokovanie chrbtice a hlavne bolestivosť v poranenej oblasti chrbtice. Základom je včasná a správna prvá pomoc.

Pri osteoporotických zlomeninách dochádza k výraznej bolestivosti v poranenej oblasti a môže nastať aj porucha hybnosti.

Diagnostika

Nakoľko je určenie správnej diagnózy prioritne dôležité, využívajú sa rôzne formy vyšetrení, napr. RTG, CT vyšetrenie alebo MR vyšetrenie. Na základe týchto vyšetrení zhodnocujeme mieru a stav poškodenia.

traum2Liečba

Prvým krokom po úraze je fixácia poškodenej oblasti chrbtice. Pri zlomeninách krčných stavcov sa používa fixačný golier. Dôležité je minimálne hýbanie s poraneným a rýchly transport do zdravotníckeho zariadenia.

Liečba môže byť konzervatívna. Keďže pri jednoduchých zlomeninách nedochádza k posunu častí stavca, je odporúčaný prísny kľud na lôžku po dobu až 12 týždňov, podávanie analgetík.

Pri zlomeninách krčnej oblasti chrbtice pacient leží so založeným fixačným golierom.

Pri ťažších stupňoch zlomenín alebo osteoporotických zlomeninách sa pristupuje k operačnej forme liečby.

Známe sú rôzne metódy operačnej liečby. Pri jednoduchých zlomeninách sa zlomený stavec vyplní cementom, v prípade ťažších zlomenín je nutné pristúpiť k náročnejším formám operačných postupov.