Veľký seminár pre materské školy v Košiciach

8. 2. 2017, 10:36 | Publikoval |

Na pozvanie regionálnej sekcie Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu Košice (OMEP) sme sa s projektom Zdravý chrbátik zúčastnili začiatkom mesiaca február (01.02.2017) veľkého seminára zdravotných cvičení detí predškolského veku.

Za účasti odbornej garantky pre oblasť predškolskej pedagogiky pani PaedDr. Ivici Ondruškovej, PhD. a  garantky v oblasti fyzioterapie pani Mgr. Maríny Srpoňovej sme predstavili samotný náš projekt „Zdravý chrbátik“, ktorý je zameraný aj na deti v predškolskom veku. Prezentovali sme naše odborné rady, stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti s dôrazom na zdravotné aspekty ako aj cvičebné zostavy pre deti v predškolskom veku. Spolu so samotnými učiteľkami sme si názorne ukázali správne prevedenie jednotlivých cvikov  a chyby pri cvičení. Samotný odborný seminár a náš projekt mal veľký úspech a veľmi dobrú pozitívnu odozvu zúčastnených hostí, čo deklaroval aj veľký záujem  učiteľov (66) na seminári.

V mene celého tímu by som chcel poďakovať pani PaedDr. Marianne Jamborovej-predsedníčke RS OMEP Košice za pozvanie na odborný seminár a pani Ing. Kataríne Lukáčovej- riaditeľke MŠ Dénešova 53 za skvelú organizáciu a domácu atmosféru celého seminára.

Link: http://www.kosice.sk/article.php?id=18879

IMG_20170131_134411

IMG_20170131_095751

IMG_20170131_134509

IMG_20170131_124020

IMG_20170131_123007

IMG_20170131_084540