Výsledky vyšetrení

11. 6. 2013, 23:27 | Publikoval |

Vážený rodič.

Na základe bezplatného vyšetrenia, ktoré prebehlo na základnej škole, ktoré Vaše dieťa navštevuje Vám posielame výsledok vyšetrenia.

Klasifikácia vyšetrenia a odporúčanie:

A dieťa bez viditeľnej deformity chrbtice a deficitu pohybu (naďalej u svojho dieťaťa podporujte správne držanie tela, správne sedenie a pohyb).

B dieťa s minimálnou deformitou chrbtice a bez deficitu pohybu (odporúčame pravidelné cvičenie pod vedením fyzioterapeuta, dostatok pohybu, nácvik a podpora správneho držania tela).

C dieťa s deformitou chrbtice a bez deficitu pohybu (odporúčame špecializované odborné vyšetrenie, špecializované cvičenie s individuálnym prístupom, nácvik a podpora správneho držania tela).

D dieťa s deformitou chrbtice a s obmedzením pohybu (je nutné špecializované odborné vyšetrenie so stanovením ďalšieho postupu).

 

O odbornom cvičení pod vedením fyzioterapeuta (v prípade výsledku B a C) sa informujte na tel. čísle 0915/580 090 v pondelok od 13.00 – 14.30 hod (cvičenie bude realizované na základných školách od septembra 2013).

Na odborné vyšetrenie je nutné sa objednať na tel. čísle 0915/580 090 v pondelok od 13.00 – do 14.00 hod.

V prípade Vášho záujmu o ďalšie odborné rady nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: info@zdravachrbtica.sk

 

Stiahnite si výsledky testov vo formáte .xls: