Výstupné vyšetrenia z MŠ Bystrická cesta a nová cvičebná zostava

17. 5. 2018, 12:35 | Publikoval |

Na MŠ Bystrická cesta v Ružomberku, ktorá je našou pilotnou materskou školou pre tvorbu preventívnych programov pre deti v predškolskom veku, sme dnes nacvičovali novú zostavu zdravotných cvičení a vykonali sme aj výstupné vyšetrenie držania tela a chrbtice u detí. S deťmi sa v škôlke pravidelne cvičí, čo potvrdzujú aj výsledky výstupných meraní.
Z 19 vyšetrených detí v predškolskom veku:
16 detí malo správne držanie tela a správne postavenie chrbtice,
2 deti mali mierne poruchy v držaní tela, no boli bez porúch chrbtice,
1 dieťa malo výrazné poruchy v držaní tela a začínajúce poruchu v zakrivení chrbtice.
Za takéto vynikajúce výsledky ďakujeme pani riaditeľke PaedDr. Ivici Ondruškovej, PhD., ktorá podporuje realizáciu projektu “Zdravý chrbátik” a prispieva k tvorbe naších zdravotných cvičení, ale aj všetkým pani učiteľkám na MŠ Bystrická cesta, ktoré denodenne cvičenia realizujú.
Predškoláci, kde sme nedostatky v držaní tela zistili, a ich rodičia dostanú odporúčania ako ďalej postupovať a akých odborníkov navštíviť, aby sa začínajúce deformity ich detí nezhoršovali.
Takýmto spôsobom chceme spoločnými silami podporiť zdravý vývin pohybového aparátu u detí.
2 3 4