Zahájenie projektu v Šuranoch

24. 9. 2018, 18:15 | Publikoval |

Dňa 24. 9.2018 sme zahájili projekt “Zdravý chrbátik” na ZŠ Bernoláka v Šuranoch. Školenia sa zúčastnilo osem učiteliek z dvoch základných škôl. Na školení sme učiteľkám predstavili zdravotné cvičenia na fitloptách, ktoré si učiteľky následne vyskúšali na praktickej časti. Učiteľky sme edukovali aj o správnom sede a stoji detí, ako aj o vhodných pohybových aktivitách na podporu vývinu správneho držania tela a chrbtice u detí.

Pilotná škola ZŠ Bernoláka dostala od nášho OZ Za zdravší život cvičebné pomôcky (fitlopty a dynamické podsedáky) a DVD so zdravotným cvičením dostali obe zúčastnené školy.

Za spoluprácu a zorganizovanie školenia ďakujeme PaedDr. Adriane Polákovej.

IMG_0903 5 4 2 7 6