Zahájenie projektu “Zdravý chrbátik” v Bardejove

16. 3. 2018, 14:35 | Publikoval |

15.3.2018 sme projekt “Zdravý chrbátik” zahájili v Bardejove. Pilotnou školou sa stala ZŠ a MŠ Pod Vinbargom. Školenie sme zorganizovali v spolupráci s vedúcou odboru školstva mesta Bardejov PhDr. Annou Novákovou a vedením školy.

Na pilotnej škole sme vyšetrili 1A triedu. Výsledky vyšetrenia budú poskytnuté rodičom, aby v prípade potreby mohli absolvovať potrebné vyšetrenia a cvičenia u odborníkov. Školu naše OZ Za zdravší život vybavilo podsedákmi na správny sed a fitloptami na realizáciu zdravotných cvičení. Vyšetrení prváci dostali inštruktáž a letáky o správnom sede. Okrem sedu v škole budú  na hodinách telesnej výchovy cvičievať zdravotné cvičenia, nakoľko sa učiteľky tejto školy zúčastnili nášho odborného školenia.

Na školení sa zúčastnili aj pedagógovia z ďalších 6 základných a 9 materských škôl z Bardejova. Každá zúčastnená základná a materská škola dostala DVD so zdravotným cvičením. Tieto môžu aplikovať na svojich školách s deťmi.

Celkovo sa školenia zúčastnilo 21 pedagógov. Za účasť všetkým ďakujeme.

2 3

8 7 6 5 4