Zahájenie projektu Zdravý chrbátik v Galante

21. 5. 2018, 20:45 | Publikoval |

S naším projektom Zdravý chrbátik sme navštívili Galantu. Školenia, ktoré usporiadalo OZ Za zdravší život a mesto Galanta, sa zúčastnilo 11 učiteľov 3 základných a 5 materských škôl.
V pilotnej škole, ZŠ Štvrť SNP sme vyšetrili jednu triedu prvákov a darovali sme tejto škole pomôcky na cvičenie (fitlopty, DVD a podsedáky).
Následne sme zrealizovali odborné školenie pre zúčastnených pedagógov, ktoré pozostávalo z teoretickej a praktickej časti.
Školenie malo pozitívnu odozvu a tešíme sa na spoluprácu so zúčastnenými školami budúci školský rok.

3 2 4 5 7 9