Zahájenie projektu Zdravý chrbátik v Trnave

28. 4. 2018, 11:08 | Publikoval |

Dňa 26.4.2018 sme s naším projektom Zdravý chrbátik navštívili Trnavu. S Odborom školstva mesta Trnava sme zorganizovali školenie pre pedagóg základných a materských škôl.
Na ZŠ Atómová, ktorá je našou pilotnou školu, sa uskotočnil odborný seminár na tému: Prevencia chybného držania tela a deformít chrbtice u detí a zúčastnili sa ho predstaviteľky 4 základných a 1 materskej školy.
Na ZŠ Atómová sme vyšetrili chrbátiky prvákom a darovali sme im fitlopty, dynamické podsedáky a DVD so zdravotným cvičením. DVD dostali aj všetky zúčastnené školy.
Seminár prebiehal v príjemnej atmosfére, za čo ďakujeme vedeniu školy a všetkým zúčastneným učiteľkám.
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

1 2 5 6 3