Zdravý chrbátik na Myjavských kopaniciach

10. 8. 2017, 20:13 | Publikoval |

Základná škola Myjavská Na Štúrovej ulici sa v spolupráci s mestom Myjava stala pilotnou školu v okrese, ktorá sa zapojila do projektu s názvom Zdravý chrbátik. S preventívnym projektom určeným pre deti navštívili školu dňa 29.05.2017 zástupcovia občianskeho združenia OZ Za zdravší život.

Základnej škole darovalo občianske združenie Za zdravší život cvičebné pomôcky. Po vyšetrení chrbátikov u vybranej skupiny detí prebiehalo edukačné stretnutie pod vedením odbornej garantky v oblasti liečebno-kondičnej rehabilitácie Mgr. Maríny Srpoňovej. O odborno-praktickú prezentáciu prejavilo záujem  11 učiteliek/učiteľov. Učitelia pod vedením odbornej garantky tak mali možnosť si priamo v praxi vyskúšať jednotlivé cviky.

V mene celého tímu by som chcel poďakovať pani Mgr. Alene Kmeťovej,  školského úradu mesta Myjava, za pomoc pri organizovaní projektu a tiež samotným učiteľkám, ktoré sa zúčastnili edukačného školenia “Zdravý chrbátik”. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

IMG_20170529_1136303

IMG_20170529_1135158

IMG_20170529_1144282

IMG_20170529_1347214

IMG_20170529_1356519

IMG_20170529_1409533