Zdravý chrbátik v Dubnici nad Váhom

16. 11. 2017, 11:55 | Publikoval |

V okrese Ílava sme dňa 13.11.2017 predstavili projekt Zdravý chrbátik. Pilotnou školou sa stála ZŠ Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom. Na tejto škole sme vyšetrili jednu triedu prvákov. Vyšetrenia dopadlo veľmi dobre. Nakoľko išlo o športovú triedu, poruchy v držaní tela a v zakrivení chrbtice boli minimálne, čo nás príjemne potešilo. Žiakom, učiteľom a rodičom patrí pochvala za podporu pohybových aktivít u detí. Nakoľko ide o športovú školu, učitelia si pochvaľovali naše zdravotné cvičenia, ktoré pre budúcich športovcov majú kompenzačný charakter, odstraňujú jednostranné preťaženie športom a podporujú tým hlboký stabilizačný systém chrbtice. Ako nám pedagógovia povedali, tieto cvičenia budú ich aplikovať vo svojej praxi.05 02 04 06 07 08 09