Zdravý chrbátik v Hlohovci

2. 3. 2018, 17:36 | Publikoval |

1.3.2018 bol náš projekt Zdravý chrbátik zahájený v ďalšom okrese. Tentokrát sme projekt predstavili pedagógom v Hlohocvi. Školenie sme zorganizovali v spolupráci s vedúcou odboru školstva pani Mgr. Ivetou Moravcovou, s riaditeľkou ZŠ Koperníkova pani PaedDr. Denisou Králičovou a pani zástupkyňou Mgr. Oľgou Malíkovou.

Pred školením sme vyšetrili držanie tela a chrbticou vybranej triede prvákov. O výsledkoch vyšetrenia budú informovaní rodičia detí s navrhnutými preventívnymi opatreniami. Vyšetrené detí dostali od nás informačné letáky o správnom sedení, ktorý môžu aplikovať počas výučby a aj v domácom prostredí.

Po vyšetrení nasledovalo školenie, zložené z teoretickej a praktickej časti. Školenia sa zúčastnilo 21 pedagógov z 3 základných a 6 materských škôl. Každá zúčastnená škola dostala DVD so zdravotným cvičením, kým pilotnú školu naše OZ Za zdravší život vybavilo fit loptami a dynamickými podsedákmi.

Takto sa oficiálne 3 nové základné a 6 materských škôl zapojili do nášho projektu. Tešíme na na spoluprácu.

1 2 4 5 6 10 11 12