Zdravý chrbátik v Komárne

11. 4. 2018, 17:58 | Publikoval |

Dňa 09.04.2018 bol projekt Zdravý chrbátik predstavený v Komárne. Zúčastnili sa ho učitelia zo základných a materských škôl. Školenie sme zorganizovali s vedúcou odboru školstva mesta Komárno, pani Mgr. Velebovou a riaditeľkou ZŠ Rozmarínová pani Mgr. Weszeloszkou.

ZŠ Rozmarínová sa stala našou pilotnou školu, kde sme vyšetrili držanie tela a chrbticu 25 žiakom. O výsledkoch vyšetrenia budú informovaný rodičia, aby mohli deťom zabezpečiť adekvátne opatrenia pre podporu zdravia ich oporno – pohybového systému. Škola dostala ako darček od OZ Za zdravší život fitlopty a podsedáky na dynamické sedenie v školskej lavici. Každá zúčastnená základná a materská škola dostala DVD so zdravotným cvičením, aby sa aj na ostatných školách precvičovali zdravotné cvičenia a podporovalo zdravie detí.

5 8 12 13 14 15