Zdravý chrbátik v Košiciach

17. 5. 2018, 12:45 | Publikoval |

S projektom “Zdravý chrbátik” sme v dňoch 10.5 – 11.5. 2018 boli v Košiciach.
Včera sme zahájili cvičenie na ZŠ Hroncová, ktorá sa stala našou pilotnou školou v okrese. Vyšetrili sme držanie tela a chrbticu prvákom, poučili sme ich o správnom sede a ich pani učiteľka sa zúčastnila školenia o zdravotnom cvičení, ktoré bude s deťmi cvičievať a podporovať tak zdravý vývin ich pohybového aparátu.
Školenia sa zúčastnilo 13 učiteľov z 5 základných škôl. Každá škola dostala DVD so zdravotným cvičením, aby mali učitelia uľahčenú prácu pri realizácii zdravotných cvičení na hodinách telesnej výchovi.
Pilotnú školu v Košiciach sme vybavili fitloptami a dynamickými podsedákmi na správny sed.
Budúci školský rok Košice znovu navštívime a pomôžeme učiteľom s realizáciou cvičenia.

Nasledovný deň sme v našej pilotnej materskej škole MŠ Dénešova vykonali výstupné vyšetrenie držania tela a chrbticu predškolákom. Tu sme zaznamenali kladné výsledky, ktoré zverejníme po komplexnom spracovaní na konci školského roka.

3 1 5 MS2 MS4 MS5