Zdravý chrbátik vo Veľkých Kostoľanoch a v Banskej Bystrici

23. 4. 2018, 20:43 | Publikoval |

Minulý týždeň sme predstavili projekt Zdravý chrbátik vo Veľkých Kostoľanoch a boli sme aj na kontrolnom dni na ZŠ Pieninská v Banskej Bystrici. S pedagógmi oboch škôl sme si dohodli vzájomnú spoluorácu aj v ďalšom školskom roku a so žiakmi oboch škôl sa nám výborne cvičilo.
Fotodokumentáciu z oboch škôl prikladáme v prílohe.

3 2 1 7 6 5 4 1 2