Zhrnutie aktivít v školskom roku 2017/2018

12. 7. 2018, 16:23 | Publikoval |

Projekt Zdravý chrbátik je celoslovenský projekt, ktorý organizuje OZ Za zdravší život. Projekt je pod záštitou Ministerstva školstva a podporovaný Národným športovým centrom. Odborným garantom projektu je doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD., ktorý je prednostom Neurochirurgickej kliniky ÚVN v Ružomberku a predsedom OZ Za zdravší život. Na fungovaní projektu sa podieľajú aj: PhDr. Zuzana Hrčková – manažérka projektu, Mgr. Marina Kolarová – fyzioterapeut a Mgr. Janka Hlačinová – kondičný tréner.

 Hlavným cieľom projektu je predchádzať deformitám chrbtice a chybnému držaniu tela u detí. Projekt je zameraný na žiakov prvého stupňa základných škôl a deti v predškolskom veku (5-6 rokov). Za účelom dosiahnutia nášho hlavného cieľa  realizujeme niekoľko krokov prevencie:

 • edukujeme pedagógov ako s deťmi správne cvičiť zdravotné cvičenia a ako stimulovať ich držanie tela počas dňa v školách,
 • realizujeme depistážne vyšetrenie držania tela a zakrivení chrbtice u detí,
 • fyzioterapeut navštevuje základné školy zapojené do projektu a v rámci kontrolných dní pomáha pedagógom realizovať s deťmi zdravotné cvičenia priamo na hodinách telesnej výchovy.

V školskom roku 2017/2018 sme zahájili projekt Zdravý chrbátik v 18 okresoch Slovenska. V dvoch okresoch (Ružomberok a Martin) sme realizovali reedukačné školenie pre pedagógov materských škôl. Do projektu sa v školskom roku 2017/2018 zapojilo:

 • 288 nových pedagógov,
 • 100 nových základných škôl,
 • 75 materských škôl,
 • vyšetrili sme 345 detí.

Pilotné školy sme vybavili metodickými a cvičebnými pomockami. Tento školský rok sme ako darček odovzdali do škôl:

 • 341 fitlôpt,
 • 301 dynamických podsedákov na správny sed v školskej lavici,
 • 100 DVD so zdravotným cvičením pre základné školy,
 • 100 DVD so zdravotným cvičením pre materské školy.

Po zahájení projektu na školách, naša činnosť spočívala v spolupráci s pedagógmi zapojenými do projektu. Minulý školský rok sme navštívili 27 pilotných škôl, ktoré sú v projekte zapojené z predchádzajúcich rokov a pomáhali sme pedagógom s realizáciou zdravotných cvičení priamo na hodinách telesnej výchovy.

Okrem práci na školách, venovali sme sa aj tvorbe nových metodických materiálov. Pripravili sme:

 • metodickú príručku a DVD s názvom: Zdravotné cvičenia pre deti školského veku s expandrom (elastická guma)
 • metodickú príručku a DVD s názvom: Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku (jarná zostava)
 • metodickú príručku a DVD s názvom: Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku (jesenná zostava)

V Ružomberku sme každú stredu organizovali zdravotné cvičenia pre deti od 6 rokov. Od 4.4.2018, kedy sme začali s prvým cvičením, sa cvičilo celkovo 12x.

S projektom sme podporili aj 3 akcie:

 • Deň zmeny“ na MONDI SCP v Ružomberku,
 • „Ružomberok v pohybe“ v Ružomberku,
 • „Rozprávkový zámok“ v Bojniciach.