Onkologické ochorenia

Základné rozdelenie foriem nádorových ochorení

  • primárne nádory chrbtice
  • sekundárne nádory chrbtice
  • metastatické nádory chrbtice
  • extradurálne
  • intradurálne

Primárne nádory – do tejto kategórie patria nádory, ktorých miesto vzniku je priamo na častiach chrbtice, ich výskyt je veľmi výnimočný.

Sekundárne a metastatické nádorové ochorenia sa vyskytujú častejšie, najčastejšie sa stretávame s metastázami nádorov prsníka, pľúc a prostaty.

Extradurálne nádorory sú nádory nezasahujúce do oblasti miechy. Intradurálnymi nazývame tie, ktoré do miechovej oblasti zasahujú.

 

Symptómy prejavov

Nádory chrbtice sa všeobecne prejavujú výraznou poruchou hybnosti až jej úplnou dysfunkciou, zmenou citlivosti, zmenou chôdze, neurologickým deficitom a v neposlednom rade bolestivosťou rôzneho charakteru.

Diagnostikovanie nádorového ochorenia chrbtice si vyžaduje veľmi dôsledné grafické zhodnotenie. Patrí sem: RTG, MR, MR AG, SPECT, onkomarkery. Presné diagnostické postupy k správnemu diagnostikovaniu ochorenia určí lekár špecialista.

Spôsob liečby je rôzny a závisí priamoúmerne od druhu ochorenia. Vo väčšine prípadov sa pristupuje k operačnej forme liečby. V súčasnosti sa môže ošetriť takmer každá lokalita a rozsah metastatického procesu, pri ktorom sa rešpektuje benefita pacienta s prízvukom na kvalitu života pacienta.