Partneri

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život!

Prečo sa stať partnerom OZ za zdravší život a projektu Zdravý chrbátik?

Budúcnosť našej krajiny je v zdraví našich detí. Ak vďaka našej aktivite nebude musieť podstúpiť aspoň jedno dieťa operačný zákrok, tento projekt budeme považovať za úspešný.


Kto sme? Pár čísel o nás

 • Neurochirurgickú ambulanciu v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) Ružomberok navštívi mesačne od 1 000 do 1 200 pacientov s ochorením chrbtice.
 • Podľa štatistík 10 % detí v prvom ročníku základných škôl trpí viditeľnými poruchami držania tela a inými vážnymi deformitami chrbtice. V piatom ročníku stúpa výskyt chybného držania tela na 20 až 25 % detí.
 • Slovensko je v štatistikách na jednom z najhorších miest v porovnaní s inými krajinami (najlepšie na tom sú Švédsko, Nemecko, USA a Holandsko).
 • V osemnástom roku života stúpa výskyt chybného držania tela až na 40 %.
 • Ročne sa na Slovensku vykoná viac ako 5 000 operácií chrbtice a priemerný vek operovaných pacientov je medzi 30 až 40 rokov.
 • Ide o štvrté najčastejšie ochorenie spôsobujúce invalidizáciu obyvateľov v SR.
 • Alarmujúca štatistika Slovákov trpiacich ochorením chrbtice nás viedla k tomu, aby sme sa v roku 2012 začali venovať prevencii ochorení chrbtice.
 • Hlavnou úlohou projektu Zdravý chrbátik je prevencia chybného držania tela u detí.
 • Fungujeme od roku 2012 a do dnešného dňa sa do nášho projektu zapojilo viac ako 800 základných škôl a 200 materských škôl v 62 okresoch SR.
 • Od začiatku školského roka 2016/2017 po prvý polrok školského roku 2017/2018 sme vyšetrili držanie tela a zakrivenie chrbtice u 759 žiakov vo veku 6 až 8 rokov.
 • Držanie tela a zakrivenia chrbtice u detí hodnotil lekár a fyzioterapeut.
 • 30 % detí nemá viditeľné zmeny postavenia chrbtice, 30 % detí má mierne poruchy postavenia chrbtice a až 30 % detí má vážne poruchy osového aparátu.
 • Až 10 % detí musí byť sledovaných a riešených na odbornej ambulancii s rizikom nutnosti operačného riešenia.

Čo robíme?

 • Na základe výsledkov vyšetrení sme zostavili metodiku cvičenia na zlepšenie svalového aparátu a odstránenie zlých návykov u detí.
 • Vytvorili sme DVD s cvičebnými zostavami pre deti základných škôl.
 • Pre pozitívnu odozvu rodičov a učiteľov sme vytvorili aj DVD s metodickou príručkou pre materské školy.
 • Do cvičenia zaškoľujeme učiteľov a následne v rámci kontrolných dní sledujeme cvičenia priamo na hodinách telesnej výchovy.

Čo chceme dosiahnuť?

 • Vytvoriť celospoločenskú diskusiu a mediálny tlak ohľadom alarmujúceho stavu chybného držania tela a ochorení chrbtice s cieľom vychovávať zdravú produktívnu populáciu a šetriť tak finančné prostriedky zo zdravotného poistenia na riešenie ochorení, ktorým sa dá predísť.
 • Vytvoriť centrum pre edukáciu učiteľov s uvedením do problematiky chybného držania tela a ochorení chrbtice.
 • Vytvoriť centrum na preventívno-rekondično-rehabilitačné pobyty pre deti.
 • Zabezpečiť technickú podporu v zmysle výroby DVD a metodických príručiek a ich distribúcia širokej verejnosti.
 • V spojení s hlavnými témami WHO realizovať program Zdravie 21: Zlepšiť stav pohybového aparátu u detí v praxi a v každodennom živote•Rozšíriť projekt na všetky základné a materské školy na Slovensku.

Možnosti partnerstva

GENERÁLNY PARTNER

Veľké logo na stránke projektu www.zdravachrbtica.sk a www.zdravychrbatik.sk; článok o partnerstve na stránke; pravidelná komunikácia partnerstva 2x mesačne na facebook fan page Zdravá chrbtica; logo partnera a poďakovanie partnerovi na všetkých propagačných materiáloch (letáky, príručky a DVD); označenie a poďakovanie partnerovi v PR komunikácii.

HLAVNÝ PARTNER

Veľké logo (veľkosťou menšie ako pri generálnom partnerovi) na stránke projektu www.zdravachrbtica.sk a www.zdravychrbatik.sk ; článok o partnerstve na stránke; pravidelná komunikácia partnerstva 1x mesačne na facebook fan page Zdravá chrbtica; logo partnera a poďakovanie partnerovi na všetkých propagačných materiáloch (letáky, príručky, DVD, plagáty na školách).

PARTNER

Logo na stránke projektu v sekcii Partneri www.zdravachrbtica.sk a www.zdravychrbatik.sk ; článok o partnerstve na stránke; pravidelná komunikácia partnerstva 1x za dva mesiace na facebook fan page Zdravá chrbtica; logo partnera v rade medzi partnermi na vybraných propagačných materiáloch ako napríklad letáky, príručky, DVD, plagáty, atď. – podľa dohody. 

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.