Projekt Spinalis

Projekt zameraný na elimináciu negatívneho vplyvu sedenia na vývoj chrbtice  u detí použitím špeciálnych školských dynamických stoličiek.

Z iniciatívy Občianskeho združenia (OZ) za zdravší život sa  v meste Ružomberok pred rokmi (17.06. 2013)  žrebovalo spomedzi 27 prihlásených ružomberských škôl jedna, ktorej triedu občianske združenie vybavilo špeciálnymi dynamickými stoličkami Spinalis a tým ju zapojili do unikátneho projektu v stredoeurópskom priestore. Po štyroch rokoch používania dynamických stoličiek Spinalis sa u školákov Základnej školy (ZŠ) v Ludrovej podarilo eliminovať minimalizovať) negatívne vplyvy sedu na vývoj chrbtice.

Podobný projekt sa realizoval za pomoci organizácie FIT Slovenija na základnej škole v Slovinsku v rokoch 2006-2011. Jeho výsledky boli vskutku zaujímavé. Potvrdilo sa, že dynamické sedenie na stoličke Spinalis sa podieľa na: svalovej aktivite stabilizátorov chrbtice, najmä v bedrovej oblasti ako pomáha pri bolestiach v spodnej časti chrbta. Taktiež prispieva k lepšiemu stavu mysle, vyššej úrovni koncentrácie a motivácie, vyššej produktivite, stimulácii a k zlepšeniu kognitívnych schopnosti.

Projekt Spinalis

Cieľ projektu Spinalis

Cieľom projektu na ZŠ v Ludrovej bolo zistiť či vplyvom dlhodobého sedenia na dynamických spinálnych stoličkách sa konkrétnym deťom upravia vzniknuté poruchy v držaní tela a samotný vývin chrbtíc.

Vybranú vzorku žiakov na ZŠ Ludrová sme navštevovali každý rok pod vedením špecializovaného odborníka z oblasti fyzioterapie a pozorovali sme využívanie dynamických stoličiek v praxi. Merania a vyšetrenia sa vykonávali na vzorke 11-tich detí, z toho sedem chlapcov a štyri dievčatá. Vstupné vyšetrenie sme vykonali pri nástupe detí z predškolského veku na prvý stupeň základnej školy 30.09.2013 a každoročne sme kontrolovali stav chrbta a realizovali vyšetrenie držania tela detí ku koncu školského roka. V rámci kontrol a  vyšetrenia detí sme pravidelne upravovali nastavenie a výšku stoličiek tak, aby zodpovedala výške daného dieťaťa, ktorá sa počas rokov mení.

Efekty projektu Spinalis

Účinky spinálnej stoličky na vývoj chrbtice sa prejavujú vďaka pohyblivej sedacej plochy, ktorá je umiestnená na pružine, čo zaisťuje pohyblivosť sedacej plochy a tvorbu mikropohybov, ktoré sa cez sedacie kosti a panvu prenášajú na hlboký stabilizačný systém chrbta, ktorý sa prostredníctvom takéhoto pohybu posilňuje.

Chrbtica je tak stále udržiavaná v správnej polohe, čím sa zabraňuje nezvratným zmenám a pôsobí preventívne proti bolestiam chrbta. Vďaka pravidelnému sedeniu vybraných detí na dynamických stoličkách Spinalis sa im viditeľne zlepšilo držanie tela a zredukovali sa nepriaznivé vplyvy na vývoj a deformity ich chrbátikov.

Jedným z ďalším z pozitívnym efektom na vývoj detskej chrbtice u vybraných detí v ZŠ Ludrovej bolo okrem správneho sedenia na dynamických stoličkách Spinalis aj pravidelné zdravotné cvičenia na hodinách telesnej výchovy (TV). Na začiatku školského roka 2013 boli učitelia základnej školy edukovaní v oblasti cvičebného programu našim odborným garantom v oblasti liečebno-kondičnej rehabilitácie. V rámci edukácie si učitelia osvojili kompletnú cvičebnú zostavu a obdržali  cvičebné pomôcky- fitlopty a potrebnú odbornú  metodiku ,  ktorú vypracovalo OZ za zdravší život . Deti vykonávali tieto zdravotné cvičenie pravidelne  2 x do týždňa na začiatku vyučovacej hodiny TV v intenzite po 10-15 minút.

Vďaka našim výsledkom vieme povedať a potvrdiť, že aktívne sedenie má význam a veľký význam hlavne v období rastu chrbtice. Podporovať zdravie u detí je nesmierne dôležité a pevne veríme, že aj vďaka projektu Spinálnej triedy bude postupne čoraz viac detí v školských laviciach sedieť zdravo a napĺňať náš spoločný cieľ- Zdravý chrbátik detí.

Podrobnosti o projekte Spinalis

Podrobnosti a výsledky projektu Spinalis najdete v dokumente PDF.

doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.
prednosta Neurochirurgickej kliniky ÚVN SNP Ružomberok
hlavný garant projektu a predseda OZ za zdravší život

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.