Akreditovaný program aktualizačného vzdelávania Zdravotná telesná výchova

Zo zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch vyplýva školám a školským zariadeniam povinnosť zabezpečiť všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Vypracovali sme pre Vás vhodné aktualizačné vzdelávanie, ktorým si splníte povinnosť, ale aj sa dozviete niečo nové.

Akreditovaný program aktualizačného vzdelávania Zdravotná telesná výchova – základy a využitie počas učebného procesu je určený pre pedagogických zamestnancov regionálneho školstva kategórie učiteľ, podkategórií učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ, školský tréner.

Program aktualizačného vzdelávania je schválený MŠVaV SR č.30/2020-IV Zdravotná telesná výchova schváleného MŠVVaŠ SR pre OZ za zdravší život (oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávanie).

Hľavný cieľ

  • Cieľom aktualizačného vzdelávania je priniesť Vám základné informácie z oblasti Zdravotnej telesnej výchovy, ktorá sa využíva nielen na hodinách telesnej výchovy, ale viete tieto informácie využiť aj počas iných hodín. Zároveň si rozšírite informácie o svojom zdraví. Absolvovaním aktualizačného vzdelávania Vás zároveň chceme osloviť na prihlásenie sa do inovačného vzdelávania.

Rozsah vzdelávania

  • Rozsah každého programu aktualizačného vzdelávania je 20 vyučovacích hodín (dištančne).

Kategória pedagogických zamestnancov

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

  • Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ.
  • Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ, školský tréner.

Ako vzdelávanie prebieha

  • Účastníci sa vzdelávajú z pohodlia domova. Obsah aktualizačného vzdelávania bude prístupný pre jedbotlivých účastníkov online vo forme vzdelávacích videí cez portál vzdelávania na našej webovej stránke. Videá je možné sledovať na mobilnom telefóne, v tablete, ale aj klasicky na počítači. Do učenia je zapojených viac zmyslov – účastník vidí, počuje a číta – dôležité texty sú do videí vložené. Pri príslušných videách sú umiestnené aj učebné materiály a krátke testy.

Záverečné skúšky

  • Ukončenie vzdelávania je realizované vyplnením krátkeho záverečného testu.

Poplatok

50 EUR / osoba (individuálne)

V prípade skupiny väčšej ako 15 osôb je cena určená dohodou.

Viac informácií

Pre viac informácií vyplňte nižšie uvedený formulár alebo nás kontaktujte – PhDr. Zuzana Hrčková, telefónne číslo 0918149068, e-mail: vzdelavanie@zdravachrbtica.sk.

Ochrana osobných údajov*

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.