Ako sú na tom chrbátiky v Nových Zámkoch na ZŠ Hradná?

Dňa 21.3.2024 sme opäť zavítali do Nitrianskeho kraja, konkrétne do Nových Zámkov na Základnú školu Hradná. Kontrolný deň bol venovaný vyšetreniu správneho držania tela detí v mladšom školskom veku. Počas našej návštevy sme mali možnosť pozorovať, ako deti sedia, stoja a ako sa pohybujú vo veku, keď ich telo rýchlo rastie a vyvíja sa.

Výsledky nás nemilo prekvapili, nakoľko z celkového počtu 42 vyšetrených detí sme zaznamenali správne držanie tela iba u 3 žiakov. Výrazne najväčšiu časť tvorila skupina B s počtom 32 žiakov, ktorí vykazovali mierne porušené držanie tela so začínajúcou poruchou zakrivenia chrbtice. Skupina C, charakterizovaná chybným držaním tela a začínajúcou poruchou zakrivenia chrbtice, bola zastúpená u 7 žiakov.

Okrem toho sme tiež skontrovali ako sa na základnej škole darí žiakom a pedagógom vykonávať zdravotné cvičenia. Pod vedením Mgr. Janky Micsinaiovej sme videli ukážkovú hodinu zdravotných cvičení, ktorá sa svojej úlohy zmocnila perfektne. Žiaci 2.C pravidelne každú stredu pod jej vedením rozoberajú problematiku správneho držania tela a venujú sa správnemu postaveniu telesných segmentov. Vo forme príbehu z našej brožúry, zameranej na zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku, pravidelne vykonávajú relaxačné cvičenia, ktoré žiakom uvoľnia nielen telo, ale aj myseľ.

Následne sme vedenie hodiny prevzali my a ukázali sme pani učiteľkám novú zásobu cvikov, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia.

Cvičenie prevádzané na školách je navrhnuté tak, aby podporilo správne držanie tela, posilnilo svaly a prispelo k správnemu držaniu tela a celkovému zdraviu detí. Počas cvičenia mali učitelia i deti možnosť klásť otázky, a tým si ozrejmiť nejasnosti v témach správneho držania tela.

Dúfame, že tento kontrolný deň spolu s ukážkou zdravotných cvičení prispejú k lepšiemu povedomiu o správnom držaní tela našich detí.

😉 Bude to investícia do ich budúcnosti, ktorá im pomôže viesť aktívny a zdravý život. 🤸‍♀️.

Ďakujeme veľmi pekne pani riaditeľke PaedDr. Marte Bystrickej za usmernenie počas kontrolného dňa.

🙂 Tešíme sa na ďalšie základné školy v Nitrianskom kraji, ktoré navštívime! 🤸‍♀️

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.