Prečo podporovať správny vývin držania tela a chrbtice už v predškolskom veku?

Správne držanie tela a fyziologické zakrivenie chrbtice tvorí základ pre správnu funkciu pohybového systému a pre správnu činnosť orgánov uložených v dutine hrudnej a brušnej (Protić – Gava, 2015).

V 5. roku života držanie tela dieťaťa nadobúda proporcie podobné dospelému a vytvára sa základ pre jeho držanie tela v dospelosti. Po 5. roku života sa predlžujú končatiny a trup stráca svoj valcovitý tvar. Dieťa dokáže aktivovať brušnú stenu a vtiahnuť brucho za hrudnú kosť. Hlava sa zdá v porovnaní s trupom menšia a držanie tela dieťaťa získava proporcie podobné dospelému (Dvořáková, 2011). Preto je v predškolskom veku nesmierne dôležite podporovať aktivity smerujúce k zdravému psychomotorickému vývinu detí. Okrem spomenutého, v predškolskom veku je svalstvo detí plastické, elastické a tvarovateľné, čo umožňuje upraviť už vzniknuté poruchy v držaní tela a v zakrivení chrbtice. Samotná kostra sa vyvíja a tvaruje a dieťa si najintenzívnejšie osvojí návyky v držaní svojho tela,  pohybové zručnosti a vzťah k pohybu. Toto všetko následne prospieva k správnemu vývinu pohybového aparátu, no najmä chrbtice.

Okrem uvedeného, odborná literatúra popisuje vzťah medzi bolesťami chrbta v dospelosti a detstvom: „Príčiny posturálnych porúch treba hľadať už v detstve, kedy sa vplyvom nesprávneho zaťažovania pohybového aparátu vyvíja svalová nerovnováha, ktorá vedie k chybnému držaniu tela a k funkčným poruchám postúry“ (Kratěnová, Žejglicová, Malý, Filipová, 2008). Aj preto by sme, na vývin správneho držanie tela, mali myslieť už u detí.

Navyše problémy s držaním tela má čoraz viac detí a mládeže. V súčasnosti existuje množstvo štúdií, ktoré poukazujú na to, že funkčné posturálne zmeny (poruchy v držaní tela) u detí a mládeže sa vyskytujú najmenej u 80% populácie. Ak by sme hodnotili hlbšie a aj drobnejšie odchýlky, tak nenájdeme takmer ani jedno dieťa, či mladistvého s pohybovým systémom, ktorý môžeme považovať za ideálny (Janda, 2001). Preto sa o držanie tela a chrbticu treba starať už od detstva.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.