Edukačné školenie pre pedagógov materských škôl v Ružomberku

Dnes 10.04.2018 občianske združenie Za Zdravší v spolupráci s predstaviteľmi Oddelenia školstva a športu mesta Ružomberok PaedDr. Jankou Lokajovou a Mgr. Ingrid Pavlinskou  a s riaditeľkou MŠ Bystrická cesta PaedDr. Ivicou Ondruškovou, PhD., zorganizovalo edukačné školenie pre pedagógov materských škôl. Pedagógom bola predstavená naša nová zostava zdravotných cvičení pre deti predškolského veku 5-6 rokov. Zostava je súčasťou projektu Zdravý chrbátik, ktorého odborným garantom je doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. Na koncepcii zostavy, okrem doc. MUDr. Róberta Rusnáka,  PhD., sa podieľal aj kolektív autorov v zložení: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD. ktorá je odbornou garantkou pre oblasť predškolskej pedagogiky, Mgr. Marina Kolarová – fyzioterapeut a PhDr. Zuzana Hrčková, vedúca sestra neurochirurgickej kliniky ÚVN a manažérka projektu.

Školenia sa zúčastnilo 14 pedagógov z okresu Ružomberok a to z nasledovných materských škôl: MŠ Hrabovská cesta, ZŠ a MŠ Lúčky, ZŠ a MŠ Liptovská Lúžna, MŠ Za dráhou, MŠ Hrboltová, MŠ Š. Moyzesa, MŠ Riadok a MŠ A. Bernoláka. Učiteľky si pozreli názornú ukážku zdravotných cvičení s jarnou tematikou, ktorú predviedli predškoláci z MŠ Bystrická, kde toto školenie bolo zorganizované. Zostavu spolu s pani učiteľkami nacvičovala Mgr. Janka Hlačinová. Následne lektorky PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD. a Mgr. Marina Kolarová predniesli zúčastneným pani učiteľkám problematiku držania tela  a deformít chrbtice u detí v predškolskom veku a uviedli možnosti ich nápravy pomocou zdravotných cvičení.

Každá zúčastnená materská škola dostala od OZ Za zdravší život ako darček DVD s jarnou tematikou. Tieto materské školy v priebehu školského roku navštívia naše kolegyne a pomôžu pani učiteľkám s nácvikom zdravotných cvičení, aby spoločnými silami podporili zdravý vývin chrbtice u detí.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.