Aktuálne výsledky vyšetrených 1483 detí naprieč celým Slovenskom

Prinášame vám aktuálne výsledky vyšetrených detí, ktoré sme vyšetrovali v základných a materských školách naprieč celým Slovenskom v období rokov 2018-2020. Vyšetrili sme spolu 1483 nových detí. Vyšetrenie detí je uskutočňované v triede za prítomnosti pedagóga. Vyšetrenie je vykonávané formou aspekcie a palpácie.  V prípade, že dieťa odmietne vyšetrenie z akýchkoľvek dôvodov, jeho rozhodnutie je plne rešpektované. Na vyhodnotenie celkového držania tela sa využíva metodika podľa Wolanského, kedy :

A: Správne držanie tela (0 – 4 bodov),

B: Mierna porucha v držaní telá (5 – 8) ,

C: Zlé držanie tela (9 – 12 bodov)

D: Výrazne porušené držanie tela (13 a viac bodov)

 Podľa výsledku vyšetrenia sú rodičom odporúčané nasledovné kroky:

-V prípade A správneho držania tela – u svojho dieťaťa naďalej podporujte správne držanie tela, správne sedenie a dostatok pohybu.

-V prípade B miernej poruchy v držaní telá  – odporúčame pravidelné cvičenie s dôrazom na postihnuté časti tela, dostatok pohybu, nácvik a podporu správneho držania tela. Dbať na správnu obuv.

-V prípade C zlého držania tela  – dieťa s chybným držaním tela a začínajúcou poruchou zakrivení chrbtice. Odporúčame denné cvičenie s individuálnym prístupom /v škole aj doma pod vedením rodičov/ prípadne vhodnú rehabilitáciu, nácvik a podporu správneho držania tela. Dbať na správnu obuv.

-V prípade D výrazne porušeného držania tela – dieťa s chybným držaním tela a poruchou zakrivenia chrbtice (je nutné špecializované odborné vyšetrenie so stanovením ďalšieho postupu). Dbať na správnu obuv!

Zozbierané dáta:

Výsledok vyšetrenia A – správne držanie tela malo 34% detí

Výsledok vyšetrenia B – mierne porucha v držaní tela malo 51% detí

Výsledok vyšetrenia C – zlé držanie tela malo 13% detí

Výsledok vyšetrenia D – výrazné porušenie v držaní tela malo 2% detí

66% detí trpí poruchami držania tela

Zakrivenie chrbtice:

 • Správne zakrivenie chrbtice malo 545 detí
 • Hyperlordózu krčnej chrbtice malo 118 detí
 • Hyperkyfózu hrudnej chrbtice malo 101 detí
 • Hyperlordózu driekovej chrbtice malo 506 detí
 • Oploštenie hrudnej chrbtice malo 202 detí
 • Skolitoické zakrivenie chrbtice malo 200 detí

Ostatné deformity chrbtice:

 

 • Predsun hlavy malo 806 detí
 • Anteverziu ramien malo 1390 detí
 • Odstávajúce lopatky malo 1290 detí
 • Deformity hrudníka malo 213 detí
 • Anteverziu panvy malo 514 detí
 • Ploché chodidlá malo 866 detí

Deti najviac trpia poruchami v držaní ramien (anteverzia ramien), odstávajúcich lopatiek a plochonožia.

 

K prevencii sa s projektom zdravý chrbátik, pod záštitou OZ Za zdravší život snažíme dennodenne prispievať:

 • školením pedagógov,
 • online prednáškami,
 • celoslovenským skríningom posturálnych porúch u detí predškolského a ranného školského veku
 • nahrávaním videí s cvičeniami,
 • výrobou materiálov s danou problematikou
 • rozdávaním pomôcok na cvičenie v školských zariadeniach
 • organizovaním a zúčastňovaním sa rôznych akcií

 

{joomplucat:58 limit=4}

 

 

 

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.