Kontrolný deň na Základnej škole v Machulinciach

V dnešnej dobe, keď deti a mladí ľudia trávia značnú časť dňa sedením v škole, pri domácich úlohách a pred obrazovkami, sa zvyšuje výskyt problémov s chrbticou a nesprávnym držaním tela. Tento trend je alarmujúci, preto je dôležité zamerať sa na depistážne vyšetrenie žiakov v základných školách a zaviesť preventívne cvičenia zamerané na zdravie chrbtice.

Depistážne vyšetrenie predstavuje komplexný proces, ktorý zahŕňa pravidelné kontroly a hodnotenie držania tela u žiakov. Cieľom týchto vyšetrení je včasné odhalenie možných problémov s chrbticou a poskytnutie potrebných odporúčaní pre nápravu.

Včasná diagnostika umožňuje efektívne zasiahnuť a predchádzať vážnejším zdravotným komplikáciám v budúcnosti.

Preventívne cvičenia sú neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o zdravie chrbtice. Tieto cvičenia, zamerané na posilnenie chrbtových a brušných svalov, flexibilitu a správne držanie tela, by mali byť súčasťou každodennej rutiny žiakov. Pravidelné fyzické aktivity, ako sú strečing, joga, alebo jednoduché cvičenia na posilnenie jadra tela, môžu významne prispieť k udržaniu zdravia chrbtice.

V Nitrianskom kraji sme 05.06.2024  vykonali kontrolný deň, konkrétne na Základnej škole sv. Dominika Savia Machulince.

Kontrolný deň bol venovaný depistážnemu vyšetreniu držania tela detí v predškolskom a mladšom školskom veku. Počas našej návštevy sme mali možnosť pozorovať, ako deti sedia, stoja a ako sa pohybujú vo veku, keď ich telo rýchlo rastie a vyvíja sa. 

Výsledky nás nemilo prekvapili, pretože len 6 detí z celkového počtu 15 získalo hodnotenie A, ktoré predstavuje správne držanie tela. Najväčšie zastúpenie mala skupina B v počte 8 ,  predstavujúcej mierne porušené držanie tela. Taktiež sa vo vekovej kategórii vyskytlo 1 dieťa patriace do skupiny C so zlým držaním tela.

Okrem toho sme tiež usporiadali ukážku zdravotných cvičení, ktoré poslúžia ako inšpirácia pre triedne pani učiteľky a pani učiteľky telesnej výchovy. Cvičenie prevádzané na školách je navrhnuté tak, aby podporilo správne držanie tela, posilnilo svaly a prispelo k správnemu držaniu tela a celkovému zdraviu detí.

Zavedenie preventívnych opatrení v školách nie je len otázkou zdravia, ale aj zlepšenia celkovej kvality života žiakov. Správne držanie tela a zdravá chrbtica prispievajú k lepšiemu sústredeniu, vyššej energii a celkovej pohode. Preto je nesmierne dôležité, aby školy a rodičia spolupracovali na vytváraní zdravého prostredia pre naše deti, podporovali depistážne vyšetrenia a motivovali deti k pravidelnému cvičeniu.

Počas cvičenia mali učitelia i deti možnosť klásť otázky, a tým si ozrejmiť nejasnosti v témach správneho držania tela.

Dúfame, že tento kontrolný deň spolu s ukážkou zdravotných cvičení prispejú k lepšiemu povedomiu o správnom držaní tela u našich detí. Bude to investícia do ich budúcnosti, ktorá im pomôže viesť aktívny a zdravý život.

Výsledky vyšetrenia :

Chceli by sme sa srdečne poďakovať Nitrianskemu samosprávnemu kraju za ich neoceniteľnú podporu činností v oblasti zdravia a telesnej zdatnosti našej populácie, s dôrazom na deti a mládež. Vaša iniciatíva a projekty zamerané na prevenciu poškodení pohybového aparátu výrazne prispievajú k zdravšiemu životnému štýlu a lepšej kvalite života našich mladých. Vďaka vašej oddanosti a neustálej podpore môžeme zabezpečiť, že deti a mládež vyrastajú v prostredí, ktoré podporuje ich fyzické zdravie a napomáha zvyšovať pohybovú zdatnosť detí.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.