projekt zdravý chrbtáik

Kontrolné dni v meste Nitra (november 2023)

V Nitrianskom kraji sme 2.11. a 3.11.2023 odštartovali sériu kontrolných dní, konkrétne na školách Základná škola Fatranská a Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského v meste Nitra.

Kontrolný deň bol venovaný vyšetreniu správneho držania tela detí v mladšom školskom veku. Počas našej návštevy sme mali možnosť pozorovať, ako deti sedia, stoja a ako sa pohybujú vo veku, keď ich telo rýchlo rastie a vyvíja sa. 

Výsledky nás nemilo prekvapili, nakoľko len 5 detí z celkového počtu 37 získalo hodnotenie A, ktoré predstavuje správne držanie tela. Najväčšie zastúpenie mali deti v skupine B a C,  predstavujúcej mierne až zlé držanie tela. Taktiež sa vo vekovej kategórii 7-8 rokov vyskytlo dieťa s výrazne porušeným držaním tela, ktoré sme zaradili do skupiny D.

Okrem toho sme tiež usporiadali ukážku zdravotných cvičení, ktoré poslúžia ako inšpirácia pre triedne pani učiteľky a pani učiteľky telesnej výchovy. Cvičenie prevádzané na školách je navrhnuté tak, aby podporilo správne držanie tela, posilnilo svaly a prispelo k správnemu držaniu tela a celkovému zdraviu detí. Počas cvičenia mali učitelia i deti možnosť klásť otázky, a tým si ozrejmiť nejasnosti v témach správneho držania tela.

Dúfame, že tento kontrolný deň spolu s ukážkou zdravotných cvičení prispejú k lepšiemu povedomiu o správnom držaní tela u našich detí. Bude to investícia do ich budúcnosti, ktorá im pomôže viesť aktívny a zdravý život.

Tešíme sa na ďalšie základné školy v nitrianskom kraji, ktoré navštívime počas novembra a decembra! J 

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.