Kontrolný deň Materská škola Topoľová, Nitra

Do projektu „Zdravý chrbátik“ v Nitrianskom kraji je zaradená aj jedna materská škola, konkrétne materská škola Topoľová v Nitre. Deti mali možnosť podstúpiť depistážne vyšetrenie zamerané na zdravie chrbtice, čo umožňuje včasné odhalenie a riešenie prípadných problémov. Okrem toho sa po zaškolení môžu pravidelne venovať preventívnym cvičeniam, ktoré posilnia ich chrbtové svaly a podporia správne držanie tela, čím sa zníži riziko budúcich zdravotných komplikácií.

Kontrolný deň bol venovaný vyšetreniu správneho držania tela detí v mladšom školskom veku. Počas našej návštevy sme mali možnosť pozorovať, ako deti sedia, stoja a ako sa pohybujú vo veku, keď ich telo rýchlo rastie a vyvíja sa. 

Výsledkami sme zistili, že 15 deti z celkového počtu 26 získalo hodnotenie A, ktoré predstavuje správne držanie tela. Menšie zastúpenie mali deti v skupine B v počte 11 žiakov, ktorá  predstavuje mierne porušené držanie tela. V tejto vekovej kategórii sa nevyskytlo dieťa s výrazne porušeným držaním tela, ktoré radíme do skupiny C a D.

Výsledky vyšetrenia:

Okrem toho sme tiež usporiadali ukážku zdravotných cvičení, ktoré poslúžia ako inšpirácia pre pani učiteľky. Cvičenie prevádzané na školách je navrhnuté tak, aby podporilo správne držanie tela, posilnilo svaly a prispelo k správnemu držaniu tela a celkovému zdraviu detí. Počas cvičenia mali učitelia i deti možnosť klásť otázky, a tým si ozrejmiť nejasnosti v témach správneho držania tela.

Dúfame, že tento kontrolný deň spolu s ukážkou zdravotných cvičení prispejú k lepšiemu povedomiu o správnom držaní tela u našich detí. Bude to investícia do ich budúcnosti, ktorá im pomôže viesť aktívny a zdravý život.

Výsledky projektu „Zdravý chrbátik“ v materskej škole v Nitrianskom kraji vyšli veľmi dobre. Z toho vyplýva, že deti, ktoré sú považované za zdravú populáciu v období materskej školy, nemajú tak často prítomné poruchy pohybového systému ako žiaci na základných školách. To naznačuje, že preventívne opatrenia a včasné intervencie v materskej škole môžu významne prispieť k udržaniu zdravého pohybového aparátu u detí.

Chceli by sme sa srdečne poďakovať Nitrianskemu samosprávnemu kraju za ich neoceniteľnú podporu činností v oblasti zdravia a telesnej zdatnosti našej populácie, s dôrazom na deti a mládež. Vaša iniciatíva a projekty zamerané na prevenciu poškodení pohybového aparátu výrazne prispievajú k zdravšiemu životnému štýlu a lepšej kvalite života našich mladých. Vďaka vašej oddanosti a neustálej podpore môžeme zabezpečiť, že deti a mládež vyrastajú v prostredí, ktoré podporuje ich fyzické zdravie a napomáha zvyšovať pohybovú zdatnosť detí.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.