Kontrolný deň na Základnej škole Neded

Dňa 16.5.2024 sme sa vybrali na návštevu predposlednej základnej školy v Nitrianskom kraji. Konkrétne sme navštívili Základnú školu v obci Neded, nachádzajúcu sa v okrese Šaľa. Kontrolný deň bol venovaný vyšetreniu správneho držania tela detí v mladšom školskom veku. Počas našej návštevy sme mali možnosť pozorovať, ako deti sedia, stoja a ako sa pohybujú vo veku, keď ich telo rýchlo rastie a vyvíja sa.

Výsledky nás nemilo prekvapili, nakoľko z celkového počtu 14 vyšetrených detí sme zaznamenali správne držanie tela iba u 3 žiakov. Výrazne najväčšiu časť tvorila skupina B s počtom 10 žiakov, ktorí vykazovali mierne porušené držanie tela so začínajúcou poruchou zakrivenia chrbtice. Skupina C, charakterizovaná chybným držaním tela a začínajúcou poruchou zakrivenia chrbtice, bola zastúpená u 1 žiaka.

Okrem toho sme tiež skontrovali ako sa na základnej škole darí žiakom a pedagógom vykonávať zdravotné cvičenia. Na tejto základnej škole sa zdravotné cvičenie stalo nedeliteľnou súčasťou ich školskej rutiny vďaka iniciatíve pani učiteliek a pani riaditeľky Mgr. Jarmily Tóthovej. Každý piatok sa spolu so žiakmi stretávajú za účelom zdravotných cvikov počas hodín telesnej výchovy, ale aj v triedach a školskom klube detí, aby podporili ich fyzickú kondíciu, naučili a ozrejmili si správne držanie tela. Učia svojich žiakov dôležitým zručnostiam a technikám, ktoré im pomôžu udržať si zdravé telo a myseľ.

Okrem toho cvičenie prispieva k lepšej koncentrácii a zvýšenej mentálnej pohode počas dlhých sedení v škole. Pani učiteľky a pani riaditeľka považujú tieto cvičenia nielen za prostriedok na podporu zdravia detí, ale aj za dôležitý nástroj na vytvorenie zdravých návykov, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ich životy aj v dospelosti. Ich úsilie smeruje k vytvoreniu prostredia, kde je fyzická aktivita nielen povzbudená, ale aj podporovaná vo všetkých aspektoch školského života.

Následne sme vedenie hodiny prebrali my a ukázali sme pani učiteľkám novú zásobu cvikov, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia. Cvičenie prevádzané na školách je navrhnuté tak, aby podporilo správne držanie tela, posilnilo svaly a prispelo k správnemu držaniu tela a celkovému zdraviu detí. Počas cvičenia mali učitelia i deti možnosť klásť otázky, a tým si ozrejmiť nejasnosti v témach správneho držania tela.

Dúfame, že tento kontrolný deň spolu s ukážkou zdravotných cvičení prispejú k lepšiemu povedomiu o správnom držaní tela našich detí. Bude to investícia do ich budúcnosti, ktorá im pomôže viesť aktívny a zdravý život.

Ďakujeme veľmi pekne pani riaditeľke Mgr. Jarmile Tóthovej za úsilie, nasadenie a usmernenie počas kontrolného dňa 😊😊

Výsledky vyšetrenia :

Chceli by sme sa srdečne poďakovať Nitrianskemu samosprávnemu kraju za ich neoceniteľnú podporu činností v oblasti zdravia a telesnej zdatnosti našej populácie, s dôrazom na deti a mládež. Vaša iniciatíva a projekty zamerané na prevenciu poškodení pohybového aparátu výrazne prispievajú k zdravšiemu životnému štýlu a lepšej kvalite života našich mladých. Vďaka vašej oddanosti a neustálej podpore môžeme zabezpečiť, že deti a mládež vyrastajú v prostredí, ktoré podporuje ich fyzické zdravie a napomáha zvyšovať pohybovú zdatnosť detí.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.