Kontrolný deň na Základnej škole Skýcov

Nadmerné sedenie, nesprávna poloha tela pri práci s počítačom a nedostatok fyzickej aktivity sú výrazné faktory, ktoré prispievajú k zdravotným problémom s pohybovým aparátom a nesprávnemu držaniu tela u detí a mládeže. Deti a mladí ľudia trávia čoraz viac času pri obrazovkách, či už v škole, doma, alebo vo voľnom čase. Nedostatočný pohyb a časté zaužívanie nesprávnej polohy tela môže viesť k dlhodobým problémom s chrbticou, bolesťami chrbta a zhoršeným držaním tela. Preto je veľmi dôležité venovať pozornosť správnym ergonomickým návykom a pravidelnej fyzickej aktivite, aby sa predišlo týmto zdravotným komplikáciám.

V nitrianskom kraji sme 03.05.2024 vykonali kontrolný deň, konkrétne na Základnej škole Skýcov. Kontrolný deň bol venovaný vyšetreniu správneho držania tela detí v predškolskom a mladšom školskom veku.

Počas našej návštevy sme mali možnosť pozorovať, ako deti sedia, stoja a ako sa pohybujú vo veku, keď ich telo rýchlo rastie a vyvíja sa.

Výsledky nás nemilo prekvapili, nakoľko len 5 detí z celkového počtu 30 získalo hodnotenie A, ktoré predstavuje správne držanie tela. Najväčšie zastúpenie mala skupina B v počte 22 ,  predstavujúcej mierne porušené držanie tela. Taktiež sa vo vekovej kategórii vyskytli deti patriace do skupiny C so zlým držaním tela.

Okrem toho sme tiež usporiadali ukážku zdravotných cvičení, ktoré poslúžia ako inšpirácia pre triedne pani učiteľky a pani učiteľky telesnej výchovy. Cvičenie prevádzané na školách je navrhnuté tak, aby podporilo správne držanie tela, posilnilo svaly a prispelo k správnemu držaniu tela a celkovému zdraviu detí. Počas cvičenia mali učitelia i deti možnosť klásť otázky, a tým si ozrejmiť nejasnosti v témach správneho držania tela.

Dúfame, že tento kontrolný deň spolu s ukážkou zdravotných cvičení prispejú k lepšiemu povedomiu o správnom držaní tela u našich detí. Bude to investícia do ich budúcnosti, ktorá im pomôže viesť aktívny a zdravý život.

Výsledky vyšetrenia :

Chceli by sme sa srdečne poďakovať Nitrianskemu samosprávnemu kraju za ich neoceniteľnú podporu činností v oblasti zdravia a telesnej zdatnosti našej populácie, s dôrazom na deti a mládež. Vaša iniciatíva a projekty zamerané na prevenciu poškodení pohybového aparátu výrazne prispievajú k zdravšiemu životnému štýlu a lepšej kvalite života našich mladých. Vďaka vašej oddanosti a neustálej podpore môžeme zabezpečiť, že deti a mládež vyrastajú v prostredí, ktoré podporuje ich fyzické zdravie a napomáha zvyšovať pohybovú zdatnosť detí

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.